spoty radiowe, tworzenie stron www, reklamy radiowe, grafika

spoty radiowe, tworzenie stron www

bieżąca  oprawa dźwiękowa anteny od powstania stacji

spoty radiowe, tworzenie stron www, reklamy radiowe, grafika,
spoty radiowe, tworzenie stron www, reklamy radiowe, grafika,
spoty radiowe, tworzenie stron www, reklamy radiowe, grafika,
spoty radiowe, tworzenie stron www, reklamy radiowe, grafika,

Produkcja obejmuje scenariusz ,  wybór i nagranie lektora, montaż, mastering, dostosowanie do specyfikacji technicznej nadawcy. 

Produkcja wyceniana indywidualnie.

Wybierz pakiet

kto już korzysta?

kto już korzysta?

produkcja reklam radiowych

Z powodu klauzuli poufności nie wszystkie projekty są prezentowane.

studio kreatywa

studio kreatywa

spoty radiowe, tworzenie stron www, reklamy radiowe, grafika
spoty radiowe, tworzenie stron www, reklamy radiowe, grafika
spoty radiowe, tworzenie stron www, reklamy radiowe, grafika,

kto już korzysta?

no chyba że potrzebujesz na stronę...

masz coś do nagrania?

studio kreatywa spoty radiowe, tworzenie stron www

studio produkuje spoty radiowe, tworzenie stron www, grafika i wektory.  spoty radiowe, tworzenie stron www Radiowy spot reklamowy (ang. spot = kropka) – podstawowa forma reklamy radiowej[1]. Jest to krótki, zazwyczaj 30-sekundowy[1], materiał reklamowy, emitowany w przerwach między audycjami albo w ich trakcie (przerywający je). Spoty nadawane są w ramach bloków reklamowych. Emisja spotów reklamowych jest jednym z głównych źródeł utrzymania prywatnych stacji radiowych oraz stanowi pokaźne źródło dochodów radiofonii publicznych. Radiowy spot reklamowy (ang. spot = kropka) – podstawowa forma reklamy radiowej[1]. Jest to krótki, zazwyczaj 30-sekundowy[1], materiał reklamowy, emitowany w przerwach między audycjami albo w ich trakcie (przerywający je). Spoty nadawane są w ramach bloków reklamowych. Emisja spotów reklamowych jest jednym z głównych źródeł utrzymania prywatnych stacji radiowych oraz stanowi pokaźne źródło dochodów radiofonii publicznych. Radiowy spot reklamowy składa się z trzech podstawowych części: wprowadzenia, które ma przyciągnąć uwagę odbiorcy: efektu dźwiękowego, intrygującego pytania, sygnalizacji nazwy produktu bądź jego podstawowej cechy[1][2][3]; rozwinięcia: przedstawienia korzyści (najlepiej tylko jednej, najważniejszej), jakie płyną z zakupu danego towaru lub usługi, ewentualnie strat poniesionych przez odbiorcę, w przypadku, gdy go nie kupi[1][2][3]; zakończenia, zapraszającego do dokonania zakupu: zawiera główne argumenty przekonujące do zakupu oraz informacje, jak go dokonać wprowadzenia, które ma przyciągnąć uwagę odbiorcy: efektu dźwiękowego, intrygującego pytania, sygnalizacji nazwy produktu bądź jego podstawowej cechy[1][2][3]; rozwinięcia: przedstawienia korzyści (najlepiej tylko jednej, najważniejszej), jakie płyną z zakupu danego towaru lub usługi, ewentualnie strat poniesionych przez odbiorcę, w przypadku, gdy go nie kupi[1][2][3]; zakończenia, zapraszającego do dokonania zakupu: zawiera główne argumenty przekonujące do zakupu oraz informacje, jak go dokonać - żródło - wikipedia