studio produkuje spoty radiowe, tworzenie stron www, grafika i wektory.  spoty radiowe, tworzenie stron www Radiowy spot reklamowy (ang. spot = kropka) – podstawowa forma reklamy radiowej[1]. Jest to krótki, zazwyczaj 30-sekundowy[1], materiał reklamowy, emitowany w przerwach między audycjami albo w ich trakcie (przerywający je). Spoty nadawane są w ramach bloków reklamowych. Emisja spotów reklamowych jest jednym z głównych źródeł utrzymania prywatnych stacji radiowych oraz stanowi pokaźne źródło dochodów radiofonii publicznych. Radiowy spot reklamowy (ang. spot = kropka) – podstawowa forma reklamy radiowej[1]. Jest to krótki, zazwyczaj 30-sekundowy[1], materiał reklamowy, emitowany w przerwach między audycjami albo w ich trakcie (przerywający je). Spoty nadawane są w ramach bloków reklamowych. Emisja spotów reklamowych jest jednym z głównych źródeł utrzymania prywatnych stacji radiowych oraz stanowi pokaźne źródło dochodów radiofonii publicznych. Radiowy spot reklamowy składa się z trzech podstawowych części: wprowadzenia, które ma przyciągnąć uwagę odbiorcy: efektu dźwiękowego, intrygującego pytania, sygnalizacji nazwy produktu bądź jego podstawowej cechy[1][2][3]; rozwinięcia: przedstawienia korzyści (najlepiej tylko jednej, najważniejszej), jakie płyną z zakupu danego towaru lub usługi, ewentualnie strat poniesionych przez odbiorcę, w przypadku, gdy go nie kupi[1][2][3]; zakończenia, zapraszającego do dokonania zakupu: zawiera główne argumenty przekonujące do zakupu oraz informacje, jak go dokonać wprowadzenia, które ma przyciągnąć uwagę odbiorcy: efektu dźwiękowego, intrygującego pytania, sygnalizacji nazwy produktu bądź jego podstawowej cechy[1][2][3]; rozwinięcia: przedstawienia korzyści (najlepiej tylko jednej, najważniejszej), jakie płyną z zakupu danego towaru lub usługi, ewentualnie strat poniesionych przez odbiorcę, w przypadku, gdy go nie kupi[1][2][3]; zakończenia, zapraszającego do dokonania zakupu: zawiera główne argumenty przekonujące do zakupu oraz informacje, jak go dokonać - żródło - wikipedia

tworzenie stron www, grafika, reklamy radiowe, film 

spoty radiowe, tworzenie stron www, reklamy radiowe, grafika

spoty radiowe, tworzenie stron www

oprawa dźwiękowa anteny
od powstania stacji do 2020

RDST i Planeta - oprawa dźwiękowa anteny od 2004  do 2013

oprawa dźwiękowa  i reklamowa
anteny od 2021 t  do teraz.

spoty radiowe, tworzenie stron www, reklamy radiowe, grafika,
spoty radiowe, tworzenie stron www, reklamy radiowe, grafika,
spoty radiowe, tworzenie stron www, reklamy radiowe, grafika,
spoty radiowe, tworzenie stron www, reklamy radiowe, grafika,

Produkcja obejmuje scenariusz ,  wybór i nagranie lektora, montaż, mastering, dostosowanie do specyfikacji technicznej nadawcy. 

Produkcja wyceniana indywidualnie.

kto już korzysta?

produkcja reklam radiowych

spoty radiowe, tworzenie stron www, reklamy radiowe, grafika

kto już korzysta?

masz coś do nagrania?

studio kreatywa